إعلانــات معاديـة للعنصريـة .. من أجمل ما شاهـدت

..
.

إعــلانات و حملات إعلاميـة معاديـة للعنصريـة .. بصراحـة أفكــار حلوة و بسيطـة تستحق التوقف و التفكر فيها .. 

.
..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>