عندمـا تغضب المـرأة بسبب سيــارتها


http://youtu.be/3Y26WV2Nv20
YouTube: Link

..
.

لا تستهينـون بغضب النساء “الحريــم” مرات يكون عندهم “قوى خارقة” وأفكار مجنونة لحل مشاكلتهم .. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>